Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se a nivell presencial,  en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de JORDI VILA BELMONTE que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per JORDI VILA BELMONTE, amb domicili social C/ Vic, 27  17403 Sant Hilari de Sacalm CIF 43677581Y , Correu electrònic info@osteopatiajodivila.com.

Quines Dades Personals es recullen i finalitat dels mateixos?

Serveis presencials:

Tractament: Osteopatia i teràpies naturals
Finalitat Prestació del  servei d’osteopatia
Categories de dades Persones interessades en el servei
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, adreça, telèfon i mail
Dades sensibles: salut
Legitimació Consentiment explícit.
Destinataris Les legalment previstes.Les seves dades identificatives seran accessibles als professionals col.laboradors autònoms que presten els seus serveis en el mateix centre amb l’objecte d’oferir un servei integral. Aquests professionals col.laboradors autònoms no tindran accés a les dades de salut i per accedir als seus serveis serà necessari un consentiment explícit a nom del professional col.laborador autònom relacionat.
Transferències internacionals No existeix transferència internacional de dades.
Tractament: Videovigilància
Finalitat Control d’accés a les instal·lacions.
Categories de dades Persones que accedeixen a les instal·lacions.
Dades Imatge
Legitimació Interès legítim
Destinataris Forces i cossos de seguretat
Transferències internacionals No existeix transferència internacional de dades.

Gestió de dades on line:

Apartat Dades Finalitat i legitimació Destinataris
Facebook Nom i mail Participació en concursos, promocions.

Consentiment explícit

El propi centre.
Facebook , Instagram Imatge Promoció de l’activitat Xarxes socials en general

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

JORDI VILA BELMONTE utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

 Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual

2.- Quan ens dona el seu consentiment.

3.- Per interès legítim d’JORDI VILA BELMONTE per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar

4.- Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: info@osteopatoajordivila.com

 

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per a recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

JORDI VILA BELMONTE adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quant de temps conservarem les seves dades?

JORDI VILA BELMONTE guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

Mesures de seguretat

JORDI VILA BELMONTE assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de JORDI VILA BELMONTE qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DERT CONTINGUT CANAL D’ATENCIÓ
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per  nosaltres.  

 

 

 

info@osteopatiajordivila.com

Rectificació Podrà modificar les seves dades quan no siguin correctes.
Supressió Podrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal.
Oposició Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal
Limitació del tractament Es pot sol·licitar la limitació quan :

–        Mentre es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades

–        Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions

Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça info@osteopatiajordivila.com

Si vol , podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una copia del DNI o document similar.

L’exercici dels seus drets es gratuït.

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe d’JORDI VILA BELMONTE, i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels serveis que desenvolupa JORDI VILA BELMONTE.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

•       No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui

•       No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

JORDI VILA BELMONTE no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

JORDI VILA BELMONTE es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / les usuàries

•       Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.

•       Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.

•       Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.

•       No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

•       Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.

•       No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

 

Les xarxes socials gestionades per JORDI VILA BELMONTE són:

Xarxa Adreça
Facebook https://www.facebook.com/jordivilavitalnatur/
Instagram https://www.instagram.com/jordivilavitalnatur/

Necessiteu ajuda? 669 175 929